نیازمند همکاری کمک نقشه بردار بومی در هرمزگان (منتشر شده در ۱۶ بهمن ۱۳۹۷)

پروژه ای, تمام وقت
هرمزگان
ارسال شده در 10 ماه ماه قبل

نیازمند همکاری کمک نقشه بردار بومی جهت پروژه ای  دراستان هرمزگان
اطلاعات تماس: ۰۹۰۵۱۸۱۶۸۲۸ / ۰۹۱۵۵۲۵۰۰۹۵

ویژگی های شغل

دسته شغلکمک نقشه بردار
اطلاعات تماس 1:09155250095
اطلاعات تماس 2:09051816828

درخواست به صورت آنلاین