نیازمند همکاری کمک نقشه بردار بومی در هرمزگان (منتشر شده در ۱۶ بهمن ۱۳۹۷)

پروژه ای, تمام وقت
هرمزگان
ارسال شده در 1 سال ماه قبل

نیازمند همکاری کمک نقشه بردار بومی جهت پروژه ای  دراستان هرمزگان
اطلاعات تماس: ۰۹۰۵۱۸۱۶۸۲۸ / ۰۹۱۵۵۲۵۰۰۹۵

ویژگی های شغل

دسته شغلکمک نقشه بردار
اطلاعات تماس 1:09155250095
اطلاعات تماس 2:09051816828

درخواست به صورت آنلاین