نیازمند ۴ دانشجوی نقشه برداری در خرم آباد لرستان (منتشر شده در ۳ آبان ۱۳۹۷)

پروژه ای
ارسال شده در 1 سال ماه قبل

به چهار نفر دانشجو یا کارآموز نقشه‌برداری در خرم آباد ترجیحاً بومی نیازمندیم.
اطلاعات تماس در تلگرام: @Arashgeomatic

ویژگی های شغل

دسته شغلدانشجو

درخواست به صورت آنلاین