استخدام اپراتور دوربین نقشه برداری در کرمان (منتشر شده در ۲۸ مهر ۱۳۹۷)

پروژه ای
کرمان
ارسال شده در 1 سال ماه قبل

نیازمند یک اپراتور دوربین فقط جهت برداشت در روستاهای کرمان
به همراه اسکان و خوراک
ترجیحأ بومی منطقه باشد.
اطلاعات تماس: ۰۹۱۵۰۳۱۷۰۸۹
نام کارفرما: مهندس نیرومند

ویژگی های شغل

دسته شغلاپراتور دوربین
اطلاعات تماس:09150317089

درخواست به صورت آنلاین