استخدام پیمانکار نقشه برداری جهت پروژه برداشت در پروژه گاز جنوب کرمان (منتشر شده در ۷ شهریور ۱۳۹۷)

پروژه ای, تمام وقت
کرمان
ارسال شده در 1 سال ماه قبل

استخدام پیمانکار نقشه برداری جهت برداشت ۴۰۰ کیلومتر کار گاز برداشت ازبیلت روستایی و مسیر جنوب کرمان (۷۰ درصد برداشت مسیر و ۳۰ درصد برداشت روستایی، منطقه مسطح)
نام کارفرما: مهندس نیرومند
اطلاعات تماس: ۰۹۱۵۰۳۱۷۰۸۹ 

ویژگی های شغل

دسته شغلبرداشت عوارض, پیمانکار, گاز
اطلاعات تماس:09150317089

درخواست به صورت آنلاین