نیازمند کمک نقشه بردار در محدوده گرگان (منتشر شده در ۳ شهریور ۹۷)

پروژه ای
گلستان
ارسال شده در 1 سال ماه قبل

نیازمند یک اپراتور نقشه برداری يا كمك نقشه بردار در محدوده گرگان
نام کارفرما: مهندس محمد قدس
شماره تماس: ٠٩١١٣٧٠٩٠٧٥

ویژگی های شغل

دسته شغلکمک نقشه بردار
اطلاعات تماس:٠٩١١٣٧٠٩٠٧٥

درخواست به صورت آنلاین