برداشت دو ملک مجاور در تهران برای فردا (منتشر شده در ۲۸ مرداد ۱۳۹۷)

پروژه ای
تهران
ارسال شده در 2 سال ماه قبل

دعوت به همکاری از مهندس نقشه بردار جهت برداشت دو ملک مجاور در تهران
شروع کار: فردا، ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
نام کارفرما: مهندس مختاری
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال رزومه: @mokhtari222

ویژگی های شغل

دسته شغلبرداشت عوارض, نقشه بردار آقا

درخواست به صورت آنلاین