استخدام کمک نقشه بردار در کرمان (منتشر شده در ۴ شهریور ۱۳۹۷)

استخدام
کرمان
ارسال شده در 1 سال ماه قبل

استخدام كمك نقشه بردار
شرایط: همراه با ماشين باشد
محل پروژه: کرمان
نام کارفرما: مهندس صفي پور
اطلاعات تماس: ٠٩١٥٥٦٠١٤٢٥

ویژگی های شغل

دسته شغلکمک نقشه بردار
اطلاعات تماس:٠٩١٥٥٦٠١٤٢٥

درخواست به صورت آنلاین